9ab3c8319fdb27b4dbe7515cdcb6ce6be88a4fc8

Att åka kollektivt är bra av flera anledningar. Det är bra för miljön, det är billigare än att ha egen bil och du behöver inte själv sitta fast bakom ratten i långa köer.

Nästa gång du åker kollektivt, stig av en hållplats innan hållplatsen du egentligen ska till och gå den sista biten. Då får du även med lite fysisk aktivitet i pendlingen. Pluspoäng för att stå upp istället för att sitta ner under färden!