9ab3c8319fdb27b4dbe7515cdcb6ce6be88a4fc8

Zen är ett ord som i vår kultur ibland lite hastigt används för att beskriva något som är i balans. Denna balans kommer bland annat ur en strävan att öka sin koncentrationsförmåga, att uppfatta vad som sker.

"Zen is not some kind of excitement, but concentration on our usual everyday routine."

    - Shunryu Suzuki - Zenmunk, författare, lärare

Om Zen-buddhism verkar lite avlägset, finns det ett annat sätt att öka sin koncentrationsförmåga och fokus. Du kan nog gissa vad det är - regelbundna promenader. Extra god effekt har promenaderna på koncentrationsförmågan om de sker i naturmiljö såsom i skog eller i en park.