0d0ec30d5008dd370842053af17c49adb8a57c85

När du skriver gör du en rad olika val, mer eller mindre medvetet. Valen behöver inte handla om rätt eller fel – det kan ju finnas flera rätt. Det viktiga är att dina val är medvetna och du gör dem med mottagaren i åtanke.

Anpassningar kan du göra på flera nivåer i texten: från innehållsurval ner till enstaka ordval. För att få till en bra, funktionell text ska dina val styras av mottagarnas förkunskaper, inställning och behov.

Under resten av kursen kommer jag att ge dig skrivråd för textens olika nivåer:

1.       Innehåll

2.       Struktur och disposition

3.       Meningsbyggnad

4.       Ordval

I dag får du i uppgift att titta närmare på en text ur ett mottagarperspektiv. Det är en bra förberedelse för ditt eget skrivande. 

Att göra:
Testa en text! Skriv ut en kort text som du nyligen läst i jobbet och markera

-          den information som du faktiskt behövde

-          eventuella ord som du inte förstod.

Hade skribenten kunnat göra något annorlunda för att bättre anpassa texten för dina behov?