0d0ec30d5008dd370842053af17c49adb8a57c85

Dagens lektion innebär ett litet läxförhör. Det är dock helt frivilligt och du kommer inte att betygsättas. :)

Förhöret sker i form av ett litet kviss, som finns på Språkkonsulternas webbplats. Det tar cirka 3 minuter att göra och du får veta ditt resultat direkt. Gå direkt till kvisset.

Lycka till!

Ellen 


PS.Om du får blodad tand av kvisset kan du också göra Språkkonsulternas språkkviss. Där har du möjlighet att vinna fina priser. Nya kviss kommer en gång i månaden och om du vill kan du prenumerera.