0d0ec30d5008dd370842053af17c49adb8a57c85

Det finns ingen anledning att sitta och hålla på det. Det bästa skrivrådet jag kan ge ska du få redan nu: Tänk på mottagaren!

Nyckeln till en bra text kallas mottagaranpassning. Det kan låta enkelt, men faktum är att många glömmer bort mottagaren när de skriver. Det är till och med en av de vanligaste orsakerna till dåliga texter: Skribenten har helt enkelt inte tänkt igenom vem hen skriver för eller vad läsarna ska ha texten till. Det kan resultera i att texten tar upp fel saker, innehåller för svåra ord eller på något annat sätt hindrar läsaren att ta till sig budskapet.

En bra utgångspunkt för att lyckas är att ställa sig följande fråga:
”Vad ska mottagaren veta, känna och göra efter att ha läst texten?”

Frågan hjälper dig att ringa in textens syfte. När du har gjort det blir det lättare att skriva en text som faktiskt uppfyller syftet och får den önskade effekten. 

Att göra:

Skriv upp frågan om mottagaren och textens syfte på en lapp och sätt upp den vid din arbetsplats. Ställ dig frågan för varje text du skriver. När du jobbar med en längre text kan du gärna skriva upp dina svar på frågan, så kommer du ihåg vad som är målet med texten.