0d0ec30d5008dd370842053af17c49adb8a57c85

Vad kul att du har bestämt dig för att bli en bättre skribent! I den här kursen får du tips och råd om hur du skriver texter som är begripliga, ändamålsenliga och som faktiskt blir lästa. Oavsett vilken utgångspunkt du har tror jag att du kommer att utvecklas under kursens gång.

Till vissa av lektionerna finns det små uppgifter, där du direkt får praktisera det du har lärt dig. Gör dem om du har tid – det är ett bra sätt att befästa den nya kunskapen. 

Innan vi drar igång vill jag förtydliga: Kursen kommer inte att handla om skrivregler och språkriktighet. Det är visserligen viktigt att skriva korrekt för att inte försämra läsarnas intryck av en i övrigt välskriven text; därför gör du bäst i att följa språkvårdens rekommendationer om stavning och skrivregler. Men sådant kan du slå upp när du behöver det. För att underlätta har jag samlat några tips på appar, webbsidor och böcker om språkriktighet på Språkkonsulternas webbplats.

Nu ska vi i stället ägna oss åt de mer övergripande och funktionella delarna av texten. I morgon kör vi igång – med det viktigaste skrivrådet av alla!

Hälsningar

Ellen