0d0ec30d5008dd370842053af17c49adb8a57c85

I dag ska du få ett knep för att göra texter mycket begripligare med små medel. Det handlar om sambandssignaler, alltså ord och annat som visar läsaren hur saker hänger ihop.

Det finns flera sätt att markera samband i text:

  • Visa den logiska relationen mellan saker i texten genom att använda sambandsord, till exempel: därför, eftersom, därefter, alltså, samtidigt som, för att, dessutom, nämligen, på samma sätt, det beror på att, trots att …


  • Använd genomgående samma ord för de centrala begreppen i texten. Läsaren ska inte behöva undra om du fortfarande pratar om samma sak. Skriv inte om ”konferensanläggningen” och ”kursgården” omvartannat, om du menar samma sak.

  • Inled nya meningar med ord som återanknyter till det du nämnde i föregående mening:
    Genom att vara tydlig med sambanden visar du läsaren hur saker hänger ihop rent logiskt, och minskar risken för missförstånd. Sambandssignalerna gör texten lättare att läsa, eftersom läsarna inte måste fundera så mycket över hur det de läser just nu hänger ihop med det som de nyss läste.


  • Att göra:
    Pröva att lägga till olika sambandsord i exemplet. Vad händer med betydelsen?

    Många tycker att det svenska samhället blivit våldsammare. Kvinnorna har fått mer att säga till om.