992894d65c7ea694929274191e0cebb977e98340

Det er vanskelig å være smartere enn alle andre i markedet hele tiden, som reggae-legenden Bob Marley sier i sitatet under. Men som enkeltinvestor kan du velge hvilke situasjoner du går inn i, når og med hvor mye. Fondsforvaltere er i mye større grad bundet av å måtte være i markedet hele tiden. Du kan også belåne, shorte, eller sikre posisjonene dine med derivater.

 

Fellesnevneren er altså å være bevisst på fordelene dine, og være våken på når de kan gi deg en «edge» i markedet. Samtidig må du være ydmyk for at det er vanskelig - veldig vanskelig å slå markedet.


Neste: Hvordan oppnå dårlig resultat ved å være aktiv (variant 2)