7129c9fce1636e5482bec03075da49334470cb4b

Du kan hovedsakelig håndtere risiko i en aksjeportefølje på to måter:

-       Du kan gjøre det passivt ved å ha mange aksjer i forskjellige bransjer. Da legger du ikke alle eggene i samme kurv.

-       Du kan passe veldig godt på alle posisjonene du har. Med andre ord må du være langt mer aktiv enn den gjennomsnittlige aksjekjøperen.

 

Med en passiv strategi kan du oppnå gode resultater ganske lett, og med lite kunnskap. Med den aktive strategien kan du oppnå dårlige resultater ganske lett dersom du har lite kunnskap.

           

                    Neste: Hvordan oppnå dårlig resultat ved å være veldig aktiv (variant 1)