000136e6b3cd1521656d53aa7ec3a4bda004f296

I en allt mer global värld där landgränser är mindre betydelsefulla för företagande är internationell handel intressant och kan vara högst lönsamt. Med hela världen som spelplan för din export och import ökar möjligheterna för framgång och vägarna dit blir fler.

Att känna till ett lands betalningsmönster är extremt viktigt vid expansion i ett nytt land. Det är dock mer eller mindre omöjligt för det enskilda företaget att ha koll på lokal praxis. Då är det extra viktigt att du skyddar dig mot utebliven betalning och insolvens, samt att du alltid gör en noggrann undersökning och identifierar potentiella risker med kunden.

Tips!
Ta en titt på vår lista över hur du undviker klassiska misstag och få en bild av det aktuella läget i specifika länder.

---
Magnus Lindgren, Atradius, Managing risk, enabling trade. Kolla gärna in vår gratistjänst
Kundprognosen.