000136e6b3cd1521656d53aa7ec3a4bda004f296

I föregående avsnitt fick du en introduktion i hur man väljer rätt affärspartner och vilka varningstecken som kan tyda på en framtida konkurs. Som uppföljare vill vi nu ge dig vår syn på vad som är vanliga varningstecken som bör fånga din uppmärksamhet.

• Sena eller helt uteblivna inbetalningar
• En önskan om längre krediter
• Oansvarig bedrift av verksamheten
• Konstiga signaler från din motpart
• Kunden slutar svara på mail och telefon
• Dåligt rykte

I vår moderna värld är det svårt att vara hemlighetsfull. Ett av många sätt att ta reda på information om en kund är genom vår gratistjänst Kundprognosen. Mer om det längre fram i kursen. Ta nu ett par minuter och försök hitta varningstecken i dina samarbeten. Träning ger färdighet!

---
Magnus Lindgren, Atradius, Managing risk, enabling trade.