D11096be9fbe64b553a100c577b0e9aa739cc6e0

Hur presenterar du dig och din verksamhet? Oftast är utrymmet för presentation högst begränsat. Räkna med att göra om och fila till din text efterhand, flera gånger om det behövs. 

Jobba på din presentation idag. Kan du beskriva företagets verksamhet och vad du gör för kunden i endast en eller två meningar?

Rock on!

/Meta på Rockin5.com