D11096be9fbe64b553a100c577b0e9aa739cc6e0

Har du tänkt på vilken ton dina inlägg i sociala medier ska ha? Vilken typ av språk ska du använda så att det stämmer överens med varumärket?

Säljer du exklusiva klockor passar det inte med 'Tjaba, polarna! Läget?' som tilltal i inläggen. Jo, jag har faktiskt sett liknande exempel från verkliga livet.

Försök vara lika konsekvent och medveten med bildspråket i foto, illustration och video, som du är med tonen i texter.

Ett alltför spretigt bildspråk kan påverka ditt varumärke negativt. Hög igenkänningsfaktor är däremot väldigt bra. Målet är nått när dina följare direkt kan känna igen dina inlägg i bruset, utan att ens behöva titta närmare på dem.

Rock on!

/Meta på Rockin5.com