D360639ce09be5a03a248d2ca77cfd6d69d80d97

Somliga barn känner mycket stress i sin vardag vilket kan skapa sömnsvårigheter. Känner du igen det hos ditt eget barn? Försök i så fall, gärna tillsammans med barnet, att kartlägga vad som stressar barnet, är det till exempel läxläsning, prov, kamratsituationen, mycket aktiviteter på fritiden, mycket tid på sociala medier?