Da316c1d1094e9da03fe7db4ad027b2221541a80

Ett långsiktigt sparande ger dig möjligheten att ta en större risk. Ökad risk innebär i sin tur möjlighet till högre avkastning. Som långsiktig sparare har du tiden på sin sida. Utnyttja det.

Jag vill nu att du funderar över kring hur världen kommer att se ut när tiden för ditt sparande når sitt slut.

Genom att sia om framtiden, kan du skapa dig förutsättningar att investera i det som är billigt idag, men som kommer att vara dyrt när det är dags för dig att sälja. Det handlar inte så mycket om specifika produkter eller tjänster, som vilka regioner eller branscher som du tror kan få den största tillväxten i på sikt.

Nordnetbloggen kan du läsa mer om framtiden och dess möjligheter för oss sparare.

 

Sparhälsningar

Eva Trouin

Sverigechef, Nordnet Bank