B2f90c9708b75fe27250b7a55338005ed1e08d90

Det är viktigt att du noga tänker igenom vilken företagsform som är den bästa för just dig och din verksamhet.

Enkelt uttryckt kan du välja mellan tre företagsformer:

·        Enskild firma

·        Handelsbolag

·        Aktiebolag

I det här avsnittet tar jag upp några för- och nackdelar med att starta en enskild firma. I de kommande avsnitten tar jag upp handelsbolag och aktiebolag:

 

Fördelar med att starta en enskild firma:

·        Om du tänker jobba ensam så är enskild firma den mest naturliga formen.

·        Det är den enklaste formen för att komma igång.

·        Du har stor frihet att styra verksamheten. Du är ensam ägare och därmed fattar du alla beslut om hur du organiserar och driver din verksamhet.

·        Alla vinster som verksamheten ger tillfaller, efter skatt, dig och ingen annan.

·        Minimala avgifter för att registrera verksamheten. Några hundralappar per år för ett domännamn och mindre än en tusenlapp för att registrera en enskild firma på bolagsverket.se.

·        Det behövs inget startkapital utöver verksamhetens egna kostnader som du har i början.

·        Det krävs ingen årsredovisning, inget bokslut och ingen årsstämma.

·        Minimala krav på blanketter och dokumentation.

 

Nackdelar:

·        Du har eget personligt ansvar för alla skulder och skatter. Om du tar ett lån i bank för att komma igång blir du som person ansvarig för räntor och amorteringar.

·        Det kan vara svårare att få lån i bank för verksamheten eftersom banken betraktar dig i lånesammanhang som privatperson. Det beror alltså på hur din privata ekonomiska situation ser ut eller om du kan få någon att gå i borgen för dina lån.

·        Du blir även personligen ansvarig för eventuella skador eller fel som du gör i din verksamhet.

·        Om du blir sjuk blir det inga inkomster om du inte tecknar en speciell försäkring för det.

·        Det är lätt att man blandar ihop privat ekonomi och verksamhetens ekonomi. Akta dig för det. Se till att du skiljer på olika konton och att du har separat bokföring av företagets intäkter och kostnader.

·        Du måste själv stå för sociala avgifter, pensionsinbetalningar och egna försäkringar.

·        Som enskild företagare måste du ”göra allt”. Det kan vara spännande men ställer naturligtvis stora krav på dig.

·        Den dag du vill sluta är det så gott som omöjligt att sälja verksamheten eftersom den är en så integrerad del av dig personligen.

I nästa avsnitt tar jag upp för- och nackdelar med att starta ett handelsbolag

Vi ses,

Holger