E6a4f35757bd4e8bfd8212662e3217594c566a99

Fördelar:

·        Bolaget står i allmänhet för alla risker mot bank, kunder, leverantörer m.fl. Aktieägarnas ansvar begränsas till det aktiekapital som de satt in i bolaget om inte annat skrivits i samband med lån etc.

·        Bolag har i allmänhet lättare att dra av sådana kostnader som har med verksamheten att göra, t.ex. teknisk utrustning som datorer, kopieringsapparat, printer etc. användande av bil, representation osv.

·        Om en eller de som startat bolaget vill dra sig ur så kan detta ske utan att verksamheten behöver förändras. Den som drar sig ur säljer sina aktier till någon annan som då blir ny ägare och verksamheten kan rulla på som vanligt om inte den nya ägaren har helt andra tankar.

·        Det kan vara lättare för ett aktiebolag att få lån i bank än det är för privatpersoner. Om företaget är litet och nystartat är det dock vanligt att banken kräver personlig borgen från delägarna.

·        Aktiebolaget är en juridisk person, vilket betyder att ekonomi och verksamhet är klart och tydligt avskiljt från engagerade privatpersoners ekonomi. Se till att alltid hålla bolagets och din privata ekonomi åtskilda.

·        Det är i allmänhet lättare för ett aktiebolag att anställa folk än för en privatperson.

·        Vid sjukdom betalar aktiebolaget sjuklön till dig eller till dina anställda om du har personal.

·        Att arbeta i aktiebolag ger ofta ett seriöst intryck. Kunder och andra intressenter vet att det fordras ett aktiekapital och tidigare fanns även revisionsplikt för aktiebolag. 

·        Du har i allmänhet frihet att själv bestämma hur mycket aktiebolaget ska betala ut i lön till dig. Här finns en fullt laglig möjlighet att göra detta på ett sätt som minimerar skatten. Se vidare råd 13.

 

Nackdelar:

·        Aktiebolagsformen är den mest komplicerade formen om du ska starta upp en ny verksamhet. Det krävs att aktiebolaget har ett aktiekapital vid start och det måste du eller någon annan sätta in i bolaget.

·        Om du driver ett aktiebolag krävs vissa formaliteter. Bolaget ska ha en styrelse. Bolaget ska vidare ha en bolagsordning, det ska göras bokslut, årsredovisningar och verksamhetsberättelser, bolaget ska deklarera moms och annan skatt samt arbetsgivaravgifter om man har anställda. Bolaget ska hålla årsstämma en gång per år. Denna administration tar tid.

·        Bolagets styrelse har ett personligt ansvar för eventuella oegentligheter och liknande om sådant sker i bolaget. Styrelsen kan teckna en försäkring mot sådana risker och det är naturligtvis en kostnad för företaget.

·        Bolaget betalar skatt på vinster i bolaget och delägarna betalar dessutom skatt på den utdelning de får på sina aktier i bolaget.

·        Bolaget betalar sociala avgifter på löner och andra förmåner.

·        Du får sjukpenning fr.o.m. dag 15 från Försäkringskassan.

·        Aktiebolag måste följa aktiebolagslagen och numera även den s.k. bolagskoden.

Att välja mellan den rätta bolagsformen kan vara ett stort och viktigt beslut. Här får du mer underlag för ett sådant beslut  http://www.tipsom.se/boken-starta-eget/

Uppgift:

Nu har nu i detta och de två tidigare avsnitten fått en rad för-och nackdelar med olika bolagsformer. Fundera igenom, om du inte gjort det tidigare, vilken bolagsform som skulle passa dig bäst.

Låt oss säga att du nu har kommit igång. Då gäller det att få ditt företag att växa. Det handlar nästa avsnitt om.

Hej så länge,

Holger