9fcad06330c3fcb3e051aa279e362ae56b341c63

Man brukar beskriva att stress hos människor orsakas av en obalans mellan stressorer som vi uppfattar som hot, krav och belastningar på vår fysiska såväl som psykiska hanteringsförmåga. Stress kan alltså vara en oro över att inte kunna påverka situationer eller förstå förändringar. Stress är inget konstigt utan en helt naturlig reaktion på högt tempo och höga krav.

Kanske har du själv upplevt en obalans mellan just krav samt belastning och din förmåga och resurser för att hantera dessa. Krav kan exempelvis vara:

● Krav på att vara duktig
● Relationsproblem
● Ekonomiska problem

Stöd och resurser kan vara socialt stöd, humor, kompetens och verktyg.

Gör
Har du upplevt sådan obalans någon gång? Ta några minuter och skriv ner vad du har på krav-sidan och vad du har på resurssidan.