23c9d0c5190f568f717e69f3df2cb9c19cd2fb1b

Bike-shed effect

När vi arbetar med projekt tenderar vi ofta att lägga oproportionerligt stor vikt vid till synes triviala saker, eftersom vi snabbt vill kunna göra framsteg. Att fokusera på de enkla delarna ger oss en falsk känsla av kontroll och framgång, även om projektet som sådant kanske inte alltid gagnas. Ofta ser vi till exempel nystartade företag lägga massor av tid på att välja logotyp och namn, nästan innan de definierat sin produkt.

 Här kan du stöta på tankefelet


  • Arbetsgrupper som lägger timmar på att diskutera detaljfrågor såsom vissa ordval och logotyper.

  • När du planerar en fest och märker hur du fastnar i detaljer så som hur ska inbjudan se ut och vem ska sitta bredvid vem, samtidigt som du inte bestämt avgörande saker som lokal och val av mat.

Så undviker du tankefelet

Märker du hur du och din arbetsgrupp fastnar i samtal om detaljer kan det vara bra att använda den så kallade bråttom-viktigt matrisen. Skapa en matris med följande fyra fält: bråttom och viktigt, bråttom men oviktigt, inte bråttom men viktigt, inte bråttom och oviktigt. Sortera in alla projektets uppgifteroch börja med det som är bråttom och viktigt.

 

Confirmation bias

När vi letar efter information så föredrar vi att leta efter sådant som stödjer vår egen tes, snarare än information som talar emot den. Effekten yttrar sig även när vi tolkar och minns information, vilket gör det svårt att ta in fakta som motsäger våra idéer. Det här kan leda till rätt ensidiga diskussioner då det ofta är lätt att hitta ”bevis” för sin tes om man inte är så noggrann med sin källkritik.

Här kan du stöta på tankefelet


  • När du gör research, men redan sitter på en idé eller bild av hur saker och ting ligger till.

  • När en grupp individer med samma uppfattning ska komma på en lösning och helt missar fakta och bevis på att deras uppfattning kan vara totalt fel. 

Så undviker du tankefelet

När du gör research ska du försöka hitta data som går emot din tes, snarare än att leta efter sådant som stödjer att du har rätt – det är nämligen busenkelt att göra just det.