23c9d0c5190f568f717e69f3df2cb9c19cd2fb1b

Outcome bias

Outcome bias är vår tendens att bedöma kvaliteten av ett beslut baserat på utfallet, snarare än den information som faktiskt fanns tillgänglig vid beslutstillfället. Ett beslut kan ju fortfarande vara rätt oavsett om dess utfall senare visar sig vara positivt eller negativt. Att köra för fort är inte ett bra beslut, även om vi just den gången inte åkte fast i en fartkontroll.

Här kan du stöta på tankefelet


  • När du, eller någon annan, försvarar ett omoraliskt eller dumdristigt val genom att fokusera på utfallet snarare än på riskerna.

  • Uttrycket “ändamålen helgar medlen”

Så undviker du tankefelet

Istället för att väga för och nackdelar emot varandra bör du låta valet i sig styra hur du väljer att göra. Går det inte i linje med dina värderingar, eller ens med lagen, bör du låta bli. Och påminn gärna personer i din omgivning om att riskfyllda beteenden inte går att rättfärdiga bara för att det gick bra just denna gång.

 

Paradox of choice

En vanlig uppfattning är att ett större utbud betyder större valfrihet, men i praktiken kan effekten ofta visa sig vara omvänd. Vid stora utbud uppkommer en beslutsångest som istället paralyserar oss och gör att vi föredrar att inte välja alls, vilket bland annat resulterar i att väldigt få faktiskt gör aktiva val kring sin premiepension.

Här kan du stöta på tankefelet


  • Välsorterade matbutiker som tror att hyllmeter med müsli innebär att det finns “en müsli för alla”.

  • Fondsparande som innebär att vi som saknar intresse för ekonomi måste plågas igenom hundratals till synes likadana val. 

Så undviker du tankefelet

Bestäm dig på förhand för ett par specifika attribut som du tycker är viktiga. Begränsa således ditt sökande till att bara se till just dessa. Det enda som spelar någon roll för dig är kanske pris och hur etiskt ett val är, strunta då i att jämföra alla andra egenskaper.