23c9d0c5190f568f717e69f3df2cb9c19cd2fb1b

Nu var vi framme vid kursens sista tankefel. Vill du fördjupa din kunskap om den här typen av psykologi kan du bevaka vår bok Beteendedesign på Adlibris eller Bokus för att få ett mejl när den lanseras (mitten av september).

Status quo bias

Vi tenderar att betrakta nuvärdet, status quo, som vår baslinje och det mest önskvärda tillståndet. Att flytta sig ifrån den här baslinjen innebär en osäkerhet – ”man vet ju i alla fall vad man har” – och osäkerheten tolkas av våra hjärnor automatiskt som en förlust. På grund av detta gillar vi att besöka samma resmål igen, för även om vi kanske inte blir överväldigade så blir vi säkert inte besvikna.

Här kan du stöta på tankefelet


  • Politiker som försöker vinna väljare genom att vara det stabila valet för dig som tyckte att det var bättre förr.

  • Alla typer av beteenden där vi “fastnar i gamla hjulspår” främst för att vi då kan vara säkra på vad vi får – “det blir ju iallafall inte sämre än så här”.

Så undviker du tankefelet

Se din situation och valet du står inför utifrån vilka möjligheter du missar med att hålla fast vid status quo, snarare än att fokusera på risken att det kan bli sämre.

 

Zeigarnik effekten

Vi har lättare att komma ihåg uppgifter som vi påbörjat men ännu inte avslutat. När vi börjar arbeta med något så skapas en ”spänning” i vårt medvetande som ger mer relevans åt information relaterad till uppgiften, en spänning som sedan släpper när uppgiften är klar. Många tv-serier utnyttjar den här effekten med cliffhangers som fungerar som bryggor mellan säsonger och som får oss att både komma ihåg och komma tillbaka till serien igen. 

Här kan du stöta på tankefelet


  • TV-serier som Lost som aldrig verkar komma till någon sorts avslut

  • “Progress bars” på digitala tjänster som talar om att du är 85% klar med din profil

Så undviker du tankefelet

Zeigarnik effekten innebär att vi på ett nästan ofrivilligt sätt får problem att släppa något ur tanken. När det gäller artificiella knep för att skapa den här typen av spänning kommer du långt med att bara uppmärksamma dig på vad aktören försöker att göra.