Arbete / Vanliga tankefel och hur du undviker dem

Tänk som en beteendedesigner

Format

Email och Facebook Messenger

Omfattning

5 minuter om dagen i 10 dagar

Sträck-läs

June 22, 2017

Forskningsfältet beteendeekonomi har sedan slutet av 60-talet kartlagt en rad så kallade tankefel – helt enkelt missbedömningar som vår hjärna gör. Med psykologerna Daniel Kahneman och Amos Tversky i spetsen har beteendeekonomer visat hur vi människor ibland tänker fel och i vilka situationer vi riskerar att råka ut för ett tankefel.

Idag tillämpar allt fler företag den här typen av psykologi för att få oss att agera på ett visst sätt. Smart beteendedesign har sedan länge varit ett knep handeln och reklambranschen känt till, men numera används samma metoder av myndigheter i bland annat USA, Storbritannien och Danmark. 

Med den här kursen vill vi introducera dig för 20 av de mest förekommande tankefelen, samt visa hur du kan undvika att råka ut för dem.

Intresserad?