2bb42cb2ab61bd961be980909811068475783972

Du kände kanske igen frågan i förra lektionen: Om du singlat slant femton gånger och fått krona varje gång, vad är sannolikheten att du får klave nästa gång?

Den är femtio procent. Om det inte är fel på myntet, vill säga.

Det här visste du förmodligen. Men ändå känns det kanske fel? Framför allt om du också vet att sannolikheten för att få klave sexton gånger i rad är försvinnande liten, 0,0015% närmare bestämt. 

Sannolikhet är något som inte är helt intuitivt för de flesta människor, man ”vet” hur det ligger till men det känns ändå fel. Därför kan det vara en nyttig övning att repetera för sig själv hur det hänger ihop. I fallet med slantsinglingarna så är det som så, att ju fler gånger du singlar slant så kommer den totala andelen krona som dykt upp närma sig femtio procent, enligt den så kallade ”stora talens lag”:

https://sv.wikipedia.org/wiki/De_stora_talens_lag

Med detta lämnar vi statistikens värld bakom oss och ägnar oss andra typer av tankefällor. Kan du lösa gåtan här nedanför?


Dagens uppgift:

I Bolagsverkets senaste rapport om företagande står det att antalet företag i Sverige ökade med 5 000 stycken under september månad. En politiker med feministisk inriktning skriver genast en arg debattartikel och konstaterar att det är på väg åt fel håll med jämställdheten. 100% av ökningen inom nyföretagande bestod av företag som bara hade manliga styrelseledamöter!

Samma dag kan man läsa i en annan tidning att det är ljusa tider för kvinnligt företagande. Artikelförfattaren konstaterar glatt att 100% av ökningen utgörs av företag som leds av kvinnor!

Till råga på allt har båda rätt. Hur kan det komma sig? Observera att det finns åtminstone två förklaringar.