2bb42cb2ab61bd961be980909811068475783972

Vi ställdes igår inför frågan om huruvida USA borde bli mer som Sverige, fastän Sverige försöker bli mindre som Sverige. Om vi förutsätter att det stämmer att Sverige försöker bli "mindre som Sverige", kan det ändå vara en idé att USA försöker bli mer som Sverige?

Låt oss anta att det finns någon slags variabel "svenskhet" som man kan ha mer eller mindre av, och strunta i eventuella konstiga associationer detta påstående väcker. Problemet när man ställs inför argumentationer av detta slag är att hjärnan ofta vill förutsätta att samband är linjära, dvs att de går längs en rät linje som lutar åt något håll. I detta fall antar debattören kanske att ju mer "svenskhet" man utsätts för, desto sämre går det. En rät kurva (med "svenskhet" på x-axeln och "framgång" på y-axeln) som pekar nedåt i takt med ökad svenskhet alltså.

Men ofta är kurvor inte alls räta linjer! De kan t.ex. börja nere till vänster, gå uppåt åt höger för att sedan vända nedåt igen, ungefär som en bolls bana i luften när man kastar den. En sådan kurva har ju en maximipunkt någonstans, som du kanske minns från matematiken. I så fall skulle det ju kunna vara så att USA ligger till vänster om maximipunkten och Sverige ligger till höger om den, och att båda länderna borde närma sig varandra i termer av "svenskhet". Ännu mer komplicerat kan det bli: kurvan kanske har många maximipunkter! Faktum är att det finns otroligt många tänkbara utseenden på den där kurvan, så att förutsätta att den är en rät linje är att göra det lätt för sig.

Detta kan vara lättare att inse i ett annat sammanhang: Om vi har en persons vikt på x-axeln och "hälsa" på y-axeln så är det inte så svårt att inse att kurvan har en maximipunkt, även om den kanske ser lite olika ut för olika personer beroende på kön, längd och andra parametrar. Men att en person skulle kunna må bättre av att gå ner i vikt medan en annan person skulle kunna må bättre av att äta upp sig lite är inte så konstigt att tänka sig.

Håll alltså detta i åtanke när du pratar om samband mellan olika saker! Det är långt ifrån alltid som samband utgörs av räta linjer.


Dagens uppgift:

För att avgöra viktiga frågor (t.ex. huruvida USA borde bli mer som Sverige eller inte) så brukar man ofta använda sig av omröstningar, där den demokratiska principen säger att majoriteten bestämmer. Kan du komma på några fall där detta inte fungerar, dvs när majoriteten inte får bestämma trots att man har en omrösning?