A91eeb101b1096de181d2e9720dc2fbb0c8580a8

Förra lektionen handlade om att diskutera förväntningar. Ofta har man olika önskemål i en relation om vad semester innehålla. När så är fallet kan man behöva kompromissa. I början av en relation tycker de flesta par att det är ganska lätt att kompromissa. Man ger gärna avkall på sin egen vilja och sina behov för att göra sin partner nöjd. Senare i en relation blir det ofta svårare och önskan om att den andre ska anpassa sig till de egna behoven ökar. 


  • Kompromisser är ofta nödvändigt för att en relation ska fungera. När det gäller hur semestern ska spenderas är det ibland den enda lösningen.

  • Det är viktigt att komma ihåg att en kompromiss inte är att den ene gör som den andre vill, utan att man möts på mitten, där både ger lite avkall på sin önskan och får en del av sin önskan uppfylld. 

  • Behöver du och din partner kompromissa om semestern? Se om ni kan gå halvvägs i era önskemål.