A91eeb101b1096de181d2e9720dc2fbb0c8580a8

Om du och din partner tränar på att lyssna på och bekräfta varandra kommer ni troligen lättare kunna ta er ur konflikter. Trots detta kan ibland ändå konkreta problem kvarstå. I dessa fall kan en metod som kallas just ”Problemlösning” vara en strategi som på ett strukturerat sätt hjälper er hitta en lösning. Metoden består av 6 steg och innebär att en lösning succesivt växer fram.


 1. Definiera problemet: beskriv problemet på ett konkret och tydligt sätt utan värderingar eller anklagelser.

 2. Brainstorming: Försök tillsammans komma på så många lösningar på problemet som möjligt. Censurera inte dig själv eller din partner. Alla förslag är välkomna.

 3. Värdera och rangordna: utvärdera förslagen och ge dem 1-3 poäng var. Summera poängen och välj sedan en eller en kombination av flera lösningar som fått högst poäng.

 4. Planera: Planera hur ni ska genomföra lösningen. Bestäm också när ni ska utvärdera hur lösningen fungerade

 5. Genomför: Genomför nu lösningen så som ni har planerat.

 6. Utvärdera: Hur fungerade lösningen? Om utfallet inte blev lyckat, repetera steg 2-5.

 

Fundera på om du och din partner har ett problem ni kan tillämpa problemlösning på, och tänk på följande:


 • Avsätt tid för problemlösningen så att ni inte behöver skynda fram en lösning

 • Problemlös inte mitt i en konflikt när ni är osams. Vänta istället tills ni båda har lugnat ner er.

 • Kom ihåg att använda jag-budskap och validering när ni diskuterar problemet

 • Anteckna det ni har kommit fram till så att ni kan gå tillbaka till det senare när ni utvärderar lösningen.

 • Jobba bara med ett problem i taget.

Nu har du fått verktyg för att problemlösa. Testa metoden till exempel genom att tillämpa den på ett problem kring den kommande semestern.