B00bd9433eb625bae08a07c05b8e744deee1cec8

Författaren Anna Fredriksson har sagt att om du vill skriva en spännande historia med driv och framåtrörelse kan du ställa dig fyra grundfrågor:

1) Vem är huvudpersonen?
2) Vad försöker hen uppnå, och varför? 
3) Vem försöker stoppa hen? Alternativt: vad står i vägen? 
4) Vad händer om huvudpersonen misslyckas med att nå målet? Konsekvenserna bör vara katastrofala. 

Vill du göra din story ännu mer spännande kan du också ställa dig en femte fråga:

5) Varför måste huvudpersonen nå sitt mål NU och inte senare?

När du har kommit fram till svaren på de här grundfrågorna kan du börja planera din berättelse.

Om du vill fördjupa ovanstående finns det ett bra knep för detta som kan användas när du ska skriva dialog, nämligen att börja med att lära känna berättelsens värld. Skriv ner temat, gör en skiss över den dramaturgiska modellen, skriv en synopsis över handlingen, utforska alla karaktärer och skriv ner allt du vet om dem. Skriv sedan monologer där karaktärerna pratar om saker som inte alls har med dialogen att göra, så att du lär känna deras respektive röster. Därefter skriver du dialogen. Det här kan upplevas som en frustrerande process, men samtidigt känner många att det är givande och att replikerna blir mer naturliga. Om du känner din värld, om du känner karaktärerna innan du börjar skriva, hjälper det dig med gestaltning och uppbyggnad, och gör berättelsen och den resa som karaktärerna beger sig på mycket tydligare och mer drabbande för läsaren.

Dagens uppgift: Skriv en monolog med en av dina karaktärer för att lära känna hens röst.

Den här kursen är framtagen av Type & Tell i samarbete med John Häggblom, redaktör och manusutvecklare på Bokförlaget Forum.

Type & Tell är en digital självpubliceringstjänst från Bonnierförlagen.
Vi gör det enkelt för dig att skriva, paketera och sälja dina böcker! 
Gå in på typeandtell.com och skapa ett konto gratis.