802c58903f99f3d599dbcd5f91c93fc832ecc960

När du bearbetar din berättelse är det viktigt att emellanåt stanna upp och fundera kring vad din berättelse säger och hur den gör det. Nedan följer ett antal frågor som kan hjälpa dig på vägen.

När det gäller berättelsen:
- Finns det några oklarheter? Förstår man till exempel varför karaktärerna agerar som de gör, är deras motiv tillräckligt tydliga/intressanta? 
 - Vad behöver tillföras för att idén ska bära? (Till exempel en tydligare konflikt, mer dramatiska karaktärer.) 
 - Vad är det mest centrala som utforskas i berättelsen? 
 - Vilka bifigurer kan man utveckla utöver huvudpersonen (och antagonisten)? 
 - Vilka karaktärers utveckling ska vara i fokus? 

När det gäller enskilda scener/händelseförlopp: 
- Vilket syfte har kapitlet/scenen/händelseförloppet? På vilket sätt bidrar det till att driva handlingen framåt? 
- Vilka känslor vill man väcka hos läsaren? 
- På vilket sätt får scenen personerna i den att utvecklas? 
- Vad saknas i scenen för att den verkligen ska fånga läsaren? 
- I vad består motståndet/motståndarna i scenen? 
- Finns det någon komponent som innebär mer motstånd och som man kan ta med i scenen istället? 

Nu är dramaturgidelen av kursen slut. Härnäst kommer vi gå igenom hur du kan gestalta karaktärerna och miljön i din berättelse. 

Dagens uppgift: Använd checklistan för att granska en text du har skrivit. Kan du komma på någon annan fråga du borde ställa dig när du bearbetar texten?

Den här kursen är framtagen av Type & Tell i samarbete med John Häggblom, redaktör och manusutvecklare på Bokförlaget Forum.

Type & Tell är en digital självpubliceringstjänst från Bonnierförlagen.
Vi gör det enkelt för dig att skriva, paketera och sälja dina böcker! 
Gå in på typeandtell.com och skapa ett konto gratis.