6a4eeb0edba7f103075d9a97b18400ebb9dab4ec

Det är väldigt sällan som det finns ett absolut rätt och ett absolut fel i en konflikt. Alla inblandade kan ha rätt, sett ur sina egna perspektiv. 

Om jag till exempel delar en ananas på längden, håller snittytan mot dig och ber dig att beskriva vad du ser säger du kanske "Jag ser något som är ovalt och gult med en slät, saftig yta."

Jag står mitt emot dig och ser ananasen från andra sidan. Antagligen skulle jag svara "Det ser inte jag. Jag ser något som är ovalt och brunt med en ojämn, torr yta."

Därefter skulle du och jag kunna ha en aggressiv diskussion där vi beskyller varandra för att vara blinda, trångsynta och dumma. Vi skulle båda vara övertygade om att vi har rätt och att den andra av oss har fel. 

Inte förrän vi bytte plats med varandra skulle vi inse att båda hade rätt. 

**

I en konflikt kan alla inblandade ha rätt. Att någon annan har rätt innebär inte att du har fel. Och att du har rätt betyder inte att någon annan har fel. 

Vad som är rätt är oftast bara en fråga om vilket perspektiv man har.


Övning / Reflektera: 

Brukar du vara övertygad om att just ditt perspektiv är det rätta i en konflikt? 

Hur skulle det vara om du hanterande en begynnande konflikt genom att säga ”Intressant. Vi verkar se helt olika på den här saken. Jag vill gärna berätta om mitt synsätt och höra dig berätta mer om ditt”. 


Kom ihåg / Spara ner:

www.mentalmasters.se