Dcd0b0eba2554fbe2f10e34c6d34edba412cc5a6

Alla människor blir aggressiva, dömande och kritiska ibland. Vi beter oss ohövligt, förolämpar andra och går till angrepp. Vi tror att ha en konflikt är detsamma som att bråka. Det är det inte. 

Konflikter är egentligen ingenting annat än skilda synsätt. Du vill någonting som någon annan inte vill. Du har en uppfattning som någon annan inte har. Konflikter är helt neutrala. 

Allt annat: anklaganden, aggressioner, förolämpningar och dömanden lägger vi själva till och gör konflikter svårlösta. 

Genom att se konflikter för vad de är kan vi se andra människors perspektiv, och få dem att se våra. Det leder till ömsesidig respekt, mer förståelse och nya insikter. 


Övning / Reflektera: 

Vilken inställning har du till konflikter? Är du rädd för dem? Känns det jobbigt att stå upp för din egen åsikt? Eller går du kanske igång på konflikter och roas av dem?

Hur skulle konflikter kännas om du bara såg dem som ett sätt att helt neutralt säga vad du vill?


Kom ihåg / Spara ner:

www.mentalmasters.se