762872897c236efb68c2b168cbec3f9a3684b168

Vi blandar ofta ihop begreppen när vi pratar om att vinna en konflikt. Vi tror att "vinna" är detsamma som att förgöra en annan människa. Ju mer vi förödmjukar, förlöjligar och trycker till någon, desto mer har vi vunnit. 

Med det synsättet kan vi bara förlora. Vi förstör våra relationer med andra och förstör dessutom våra möjligheter att få vår vilja igenom. Ingen vill hjälpa dig om de känner sig hotade eller förlöjligade av dig.

För att verkligen vinna en konflikt behöver du bete dig respektfullt. Bara för att någon är arrogant, nedvärderande eller hotfull finns det inget skäl för dig att vara det. 

Om du beter dig med värdighet kommer du att verkligen vinna.

  • Du vinner din egen självrespekt, eftersom vi tycker om oss själva när vi beter oss storsint.

  • Du vinner att dina relationer inte tar skada, eftersom du inte beter dig illa. 

  • Du vinner möjligheten att få din vilja igenom, eftersom ingen blir illvilligt inställd till dig. 

**

Att vinna en konflikt kan också innebära att avsluta en potentiellt infekterad diskussion innan den ens har inletts. Du behöver inte alltid argumentera, du kan bara lugnt konstatera att det finns olika åsikter. Därmed kan du enas med någon annan om att ni inte kan enas. 

Med den inställningen vinner alla inblandade.

Den ömsesidiga respekten mellan er bibehålls och ni besparar er den energi som annars går åt till att argumentera och vara upprörda på varandra.


Den här kursen är ett smakprov från den större onlinekursen Så löser och förebygger du konflikter.

I den hittar du flera sätt att förebygga infekterade diskussioner och undvika gräl som förstör dina relationer.

Som en gåva för att du går den här prova-på-kursen får du 100 kronor rabatt på priset. Skriv bara DAILYKONFLIKTER i det vita fältet när du kommer till kassan.


Övning / Reflektera: 

Befinner du dig just nu i en konflikt där du känner dig uppretad och aggressiv? Skulle du kunna välja att bete dig respektfullt? Hur skulle det påverka konflikten?

Hur skulle det vara om du föreslog att du och andra inblandade avslutar er konflikt genom att enas om att ni inte kan enas?


Kom ihåg / Spara ner:

www.mentalmasters.se