141e3294abd97805c4c7f3bf5ee44f0717a08965

Vissa människor har svårt att ta hand om sina behov. De tycker att det känns egoistiskt att fokusera på sitt eget välmående, och det kan det givetvis vara. Den som bara tänker på sig och aldrig tänker på andra är självisk. 

Men att aldrig tänka på sig själv är heller inte bra. Dels är det diskriminerande, eftersom du inte behandlar alla människor jämlikt. Det är alla människor men inte du som ska må bra. 

Dels är det inte hållbart i längden att inte ta hand om sig själv. Det är som en källa med vatten. Om andra dricker men källan aldrig fylls på kommer den att sina. Då finns inget vatten att dricka för någon. 

**

Du kan tänka på dina behov som syrgasmaskerna på flygplan. Den som inte sätter på sin egen mask först kommer att drabbas av syrebrist, svimma och till slut dö.

Den som däremot sätter på sin egen mask först får tillräckligt med syre, överlever, behåller närvaron och kan dessutom hjälpa andra. 


Den här kursen är ett smakprov från den större onlinekursen Så förebygger du utmattning.

I den finns ett helt avsnitt om hur du tar hand om dina egna behov och dessutom får andra att stötta dig i det. 

Som en gåva för att du går den här prova-på-kursen får du 100 kronor rabatt på priset. Skriv bara DAILY i det vita fältet när du kommer till kassan.


Övning / Reflektera: 

Instämmer du i att alla människor ska behandlas med omtanke och respekt? I så fall behöver du inse att du själv ingår i begreppet alla människor. 

Vad kan du göra för att behandla dig själv med samma omtanke som du behandlar andra?


Kom ihåg / Spara ner:


www.mentalmasters.se