B2bbd1aeb73c547d2600d84336120bd5d8206780

Den medicinska termen för utmattning är utmattningssyndrom. Från början kallades det för utbrändhet, vilket kommer från engelskans ”burnout”. Det innebär att köra en stillastående bils motor på högvarv tills däcken börjar ryka. 

Utmattning liknar burnout i bemärkelsen att det kan beskrivas som att vår inre motor har körts alltför hårt och alltför länge. Vi behöver varva ner och sänka tempot för att åter komma i balans.

**

Att begreppet ändrades från utbrändhet till utmattning beror på att det inte är ett permanent tillstånd. Att vara utmattad är inte att vara utbränd i bemärkelsen vara förstörd, så som ett utbränt hus kan vara. 

Utmattning är ett tillfälligt tillstånd orsakat av för mycket stress som vi kan återhämta oss från. Med ordentlig tid för vila och återhämtning kommer orken och glädjen tillbaka.


Övning / Reflektera: 

Hur hårt kör du din inre motor? Du kan köra dig själv ganska hårt i perioder om du också har tid för vila och återhämtning. 

Hur ser balansen ut mellan de krav som ställs på dig och dina möjligheter att ladda dig själv för att orka leva upp till dem?


Kom ihåg / Spara ner:


www.mentalmasters.se