A132413f6c7e6f47d2fb0c17242e55363bb43dc8

habitud


  • Courses:
  • Subscribers: 3257

I en värld där de mest eftersökta jobben i dag inte ens fanns för tio år sedan behöver vi kunna hantera förändring. Vi behöver rita nya kartor, ta ut kompassriktningen och hantera svårigheter på vägen. Organisationer, team och individer behöver riktning. För att kunna arbeta med framtida arbetsuppgifter som vi ännu inte känner till behöver vi ändra våra vanor och bryta våra mönster. Om och om igen. Vi behöver agera i linje med värderingar vi tror på, även när det är svårt. Därför har vi startat Habitud.
Testa en utmaning för att utmana dina vanor. Boka en workshop för att skapa nya vanor i er organisation. För varje bokad workshop kan vi skapa fler utmaningar på Habitud.se. Dessa sprider vi gratis för att människor ska kunna göra mer av det som är viktigt för dem.
Bakom projektet står psykologen Oskar, som bland annat skapat klinik i Minecraft, Katarina Blom, författare till Lycka på fullt allvar samt Peder Berggren, arrangör av konferensen Psykologstudent 13.