Ea6642894e8d88bcdc580f505136e58d1d13924c

Jenny Rickardson


  • Courses: 2
  • Subscribers: 1305

Jenny Rickardsson är leg psykolog. Till vardags arbetar hon på Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling vid Karolinska universitetssjukhuset samt som föreläsare om ACT och inlärningspsykologi för Psykologifabriken.

---

Jenny Rickardsson is a trained psychologist. She works at the department of behavioral medicine and pain treatment at Karolinska University Hospital, in addition to being a lecturer on ACT and learning psychology at the Psychology Factory.