Ccc26b94487635909592f9604912fd5ca293f7da

Lina Bodestad


  • Courses: 5
  • Subscribers: 720

I'm a curious psychologist who works in educational psychology and as a freelance organisational consultant with a focus on gender, diversity and sustainable health. I live near Gothenburg, Sweden, with my boyfriend and our daughter.

Nyfiken psykolog som arbetar med elevhälsa och driver eget som organisationskonsult, där jag särskilt fokuserar på genus, mångfald och hållbar hälsa. Bor utanför Göteborg med min sambo och vår dotter.

Email: [email protected]

Website: www.bodestad.se

Twitter: @lbodestad