0ec5848dadb6842270834204e3dcf5708eda786d

Liria Ortiz


  • Courses: 5
  • Subscribers: 363

Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och specialist i klinisk psykologi. Hon är även utbildningskonsult, föreläsare och författare.

Utbildar och handleder i samtalsmetoden Motiverande samtal och är medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). För kurser och föreläsningar maila till: [email protected]

Liria Ortiz är också med i flera expertpaneler, som Insidan i Dagens Nyheter och Psykologförbundets nätplats Psykologiguiden.

Sist, men inte minst, så har hon hunnit med att skriva över sju böcker. Du hittar alla hennes böcker här.