7e98e9851c43641bcbeeb727b857aaba2a4fed34

Lisa Sjöström


  • Courses: 3
  • Subscribers: 348

Min passion är min gåva till världen.

Jag drivs av att försöka förstå hur vi människor fungerar, så mitt bidrag till världen är att dela med mig till andra nyfikna av mitt recept för ett skönare liv. Ett liv i frihet. Jag är varken terapeut, psykolog eller psykiater. Min huvudsakliga bakgrund för det jag jobbar med nu är en specialutbildning. Den heter ”2,5 års sjukskrivning för utmattningssyndrom”. Utöver den har jag studerat personlig utveckling i drygt 10 år, ifrågasatt allt, provat och funderat och sen kopplat ihop det med psykologi-forskning, kvantfysisk forskning, olika typer av terapi, hyllmeter av självhjälpsböcker och uråldrig visdom (som många kallar Law of Attraction). Från början utbildade jag mig till jurist, men i 25 år har jag jobbat som grafisk formgivare, marknadsförare och coach för människor som vill nå fram med sitt budskap i presentationer.

My passion is my gift to the world.

I am driven by trying to understand how we humans are functioning, so my contribution to the world is to share my recipe for a more beautiful life. A life in freedom. I'm neither a therapist, a psychologist nor a psychiatrist. My main background for what I'm working with now is a special education. It is called "2.5 years sick leave for fatigue syndrome". In addition to that, I have studied personal development for over 10 years, questioned everything, tested and pondered and then put it together with psychology research, quantum research, various types of therapy, a lot of self-help books and ancient wisdom (as many call law of attraction). From the beginning, I was trained as a lawyer, but for 25 years I have worked as a graphic designer, marketer and coach for people who want to reach out with their messages in presentations.


Lisa Sjöström
+46 (0)708 26 21 20

[email protected]

www.presentationsakademin.se

[email protected]

www.roomforflow.se