Fcd721493cc9071c772fd8dfb2d2f2f248d544fa

Malin Bergström


  • Courses:
  • Subscribers: 71

Malin Bergstöm är barnpsykolog, Med dr, forskare och fyrbarnsmamma. Hon arbetar inom barnhälovården i Stockholms län med frågor som rör föräldraskap och psykisk hälsa och utveckling hos barn 0-5 år.

Hon forskar på Karolinska Institutet om vad den ökade medelåldern hos föräldrar betyder för barn och om växelvis boende för barn i Elvis-projektet på forskningsinstitutet Chess.

Hennes kurs Lyhört föräldraskap bygger hennes bok med samma namn. Du hittar boken här.