A2c1ce3a583284934662ead65eb36c3e36a37fab

Sara Ingvarsson


  • Courses: 4
  • Subscribers: 163

Sara Ingvarsson är legitimerad psykolog med inriktning på ledarskap och organisationsutveckling. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med chefscoachning och grupputveckling i olika typer av organisationer, och hon har de senaste åren utbildat och stöttat ledare i att på ett effektivt sätt driva både små och stora förändringsprojekt.

Sara utbildar i arbets- och organisationspsykologi både vid Karolinska institutet och Stockholms universitet. En av Saras största styrkor är hennes gedigna erfarenhet av att arbeta praktiskt i komplicerade projekt.

Du kan läsa mer på www.waldine.se